Projecte Socialització

Objectius del projecte PLLS.

La consecució dels objectius principals del projecte en porta necessàriament associats d’altres que per si mateixos justificarien també una iniciativa d’aquest tipus. El projecte s’ha de dur a terme amb la implicació de tota la comunitat educativa: professorat i escola , mares i pares i alumnes. En definitiva, des d’una idea inicial basada en avantatges econòmics, es pot passar a una focalització que permeti desenvolupar valors com el respecte per allò que és de tots, el compartir materials comuns, la solidaritat i l’esperit cooperatiu.

Podríem enumerar tota aquesta colla d’objectius:

 • Afavorir la igualtat d’oportunitats, l’equitat i la cohesió social.
 • Desenvolupar els valors de coresponsabilitat, solidaritat, ecologia, respecte al bé comú i capacitat de compartir.
 • Fomentar la vàlua del llibre com a recurs perdurable.
 • Reduir el cost privat de l’educació, és a dir, el cost que assumeixen les famílies.
 • Potenciar una escola verda, sostenible i respectuosa amb el medi ambient.
 • Promoure la cultura de les tres R: recuperació, reutilització i reciclatge dels recursos.
 • Potenciar la figura del mestre/a i incrementar el seu valor afegit, ja que els llibres són una eina de suport. El valor propi de l’educació recau en la propi docent.

 

Desenvolupament del  PLLS

El projecte està pensat per desenvolupar-lo en fases anuals. De forma progressiva es pot crear un banc de llibres propietat de l’AMPA, que es posaria a disposició dels alumnes. El banc de llibres pot estar format per un conjunt de  llibres reutilitzables els quals hauran estat prèviament seleccionats per l’equip docent.

Es preveu l' adquisició dels llibres per part de l’ AMPA i per tant ja no seria necessari que els pares adquireixin aquests llibres, ja que entrarien en el règim de préstec i reutilització. En conseqüència caldria abonar anualment una quota per l’ús dels llibres, la qual pots oscil·lar entorn als 4 euros per cada llibre, si tot va bé.

Com a dada informativa podríem preveure que el projecte implicaria aproximadament un estalvi  d’un 30%  en l’adquisició dels llibres, tenint en compte que el número de llibres que es preveu socialitzar són sis o set, entre diccionaris, llibres de lectura i d’anglès.  La quantitat de llibres a socialitzar podria incrementar-se, sempre i quan l’equip docent en faci la valoració corresponent.

Els llibres es trobarien a disposició dels alumnes de l’escola que estiguin adherits al PLLS. Inicialment es pensa amb els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de primària. Hi ha d’haver el compromís de retornar-los en bon estat al finalitzar el curs o en el seu defecte a reposar-los. En un futur, existiria la possibilitat de poder ampliar a més cursos el projecte, però tot depèn del  grau d’adhesió de projecte per part de les famílies i també del propi èxit d’aquest.

Es demanarà a les famílies que ho desitgin, que deixin en donació al fons inicial del banc aquells llibres de l’any passat que estiguin en bon estat.

Cal tenir en compte que pensem en un projecte flexible, obert i on hi tindria cabuda qualsevol suggeriment i aportació. Per tant, per tal que el seu desenvolupament tingui l’èxit esperat , comptem amb la col·laboració de qualsevol família. És un projecte que escoles de diferents àmbits han iniciat i han fet funcionar amb èxit. Per tant, pensem que la nostra escola també pot gaudir dels avantatges que se li pressuposen.

 

Recursos del PLLS.

Podem distingir dos tipus de recursos:

a)    Recursos econòmics: es preveuen diferents fons de finançament per tal de sostenir el PLLS.

 • Subvenció del "Programa cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text” de la Generalitat.
 • Les quotes anuals de manteniment i reposició que es calcularan en funció del cost de cada any. Les quals han de ser abonades per les famílies.
 • Les donacions de llibres dels alumnes d’un curs passat.
 • La col·laboració per part de l’AMPA.

b)    Recursos humans que fan viable aquest projecte:

 • Col·laboració de l’equip directiu i docent de la nostra escola.
 • Implicació de l’AMPA.
 • La creació de la Comissió del PLLS. La qual està formada per: un representant de l’equip directiu, un representant de l’AMPA i l’equip impulsor.
 • Es posa a l’abast de qualsevol família la figura d'una persona que acull tots el suggeriments, i alhora dona suport enfront de qualsevol dubte que pugui sorgir. Aquesta persona està localitzable mitjançant un telèfon mòbil que qualsevol persona pot sol·licitar a la recepció de l'escola. També és possible dirigir-se a ella els dimecres de 17 a 18 hores en el vestíbul d’entrada de l’escola.
 • Col·laboració altruista per part d’un pare en el disseny  dels adhesius que es posen per identificar els llibres socialitzats.

 

Dinàmica i Mètode de treball del PLLS.  

A continuació i de forma esquemàtica es presenta un resum de les tasques que s’associen al projecte. D’aquestes se’n deriva el grau de control i seguiment  amb el qual es vol treballar.

 

 • El comunitat docent  estableix els llibres que necessita per al proper any, en el cas que així sigui.
 • Al final de curs tots els nens tornen els llibres prestats a l’escola.
 • Es revisen tots els llibres i es separen els deteriorats, per tal de poder procedir a la seva substitució.
 • Es calcula les unitats que s'han d’adquirir sigui per deteriorament o bé per novetats.
 • Amb l’import acumulat es calcula el cost per alumne i les quotes corresponents.
 • L’AMPA compra els llibres, fa l’inventari corresponent i calcula les quotes del préstec. Fa la distribució de les adhesius que identifiquen  els llibres que es socialitzen.
 • Els Alumnes han de tenir cura del material i retornar els llibres al final del curs en bon estat.
 • Els pares han de satisfer les quotes per mantenir el finançament del banc de llibres i restituir els llibres que per mal us estiguin fets malbé o que s’hagin extraviat.

 

El  bon manteniment dels llibres de text.

 • Tots el llibres socialitzats són de l’AMPA, i en la seva extensió són per tothom que s’hagi adherit al projecte.
 • Cada llibre porta dues etiquetes  identificatives. No les arranquis. Es necessària per controlar tota la vida útil del llibre.
 • Escriu el teu nom als llibres només a l'etiqueta adhesiva  corresponent.
 • No treguis ni espatllis els folres.
 • Si es fa malbé un llibre o es perd, comunica-ho al mestre/a el més aviat possible.
 • No escriguis als llibres.
 • Al final de curs s’han de tornar tots a l’escola.
 • Cal tenir cura del llibre en tot moment. Conserva’ls  tal i com a tu t’agradaria trobar-los.

 

 • Si tots hi col·laborem, aprofitarem els llibres durant molts anys.

 

 

Per a més informació, ampavedrunapalamos@gmail.com / carminaontiveros@vedrunapalamos.org

 

L’equip impulsor i l’AMPA Vedruna Palamós


També et pot interessar...

Inscripció Batxillerat Dual

Circular d'inscripció per al Batxillerat Dual que cal omplir i entregar a la recepció del centre un cop fet el registre ON LINE obligatori a:   ...

llegir més »

Inscripcions escola d'idiomes extraescolar 18-19

Accediu a la informació i als fulls d'inscripció per a l'escola d'idiomes d'anglès i francès que hem organitzat conjuntament amb l'empresa especial...

llegir més »

Inscripció activitats extraescolars

Formulari d'inscripció a les activitats extraescolars: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSsbCqxHHbGYDNExc2f6gj0ZdrlbTDKBu_yKNovBtr4tg7Dw/...

llegir més »