Auxiliar de conversa

Aquest curs 2016/17 tornem a comptar, per cinquè any consecutiu, amb l’ajuda d’un auxiliar de conversa  per tal de donar impuls al Projecte Lingüístic Multilingüe de la nostra escola.

Tenir un auxiliar de conversa suposa avantatges dins del conjunt d’actuacions destinades a donar suport al desenvolupament del nostre projecte innovador per a la gestió de llengües estrangeres.

Són un recurs de primer ordre per a estimular l’aprenentatge de llengües i el coneixement d’altres cultures i altres formes d’entendre el món. La seva tasca educativa dóna suport lingüístic a les activitats programades pel tutor o tutora d’aula, amb objectius comuns: el desenvolupament de les competències comunicatives i lingüístiques de l’alumnat. Aquest objectiu és clau per a l’aprenentatge al llarg de tota la vida, atès que l’oralitat esdevé una habilitat bàsica i transversal per a l’estudi i el creixement personal.

Recordem els auxiliars que ens han acompanyat, Warren ( England) , Aoife ( Ireland),   i Michael ( Canadà), Olga (Russia). Cadascú ha aportat un petit gra de sorra al projecte permetent que els nostres alumnes hagin  pogut estar en contacte amb diferents variants lingüístiques i accents de l’anglès.

Enguany comptem amb l’ajuda d’en Klenio, un noi amb gran inquietud multilingüe que parla 4 idiomes i que de manera informal, lúdica i trencant horaris acosta la llengua anglesa mitjançant diàlegs, “short stories” i suport audiovisual als alumnes de l’escola des de P3. Una gran tasca.

Welcome Klenio!!!

 També et pot interessar...

llibret de funcionament general de l'Escola 2017-18

Llibret de funcionament general de l'escola per aquest curs on les famílies podreu consultar moltes de les dades principals que us poden fer falta....

llegir més »

La nova normativa d'avaluació d'Educació Primària

Benvolgudes famílies, en aquest document trobareu l'explicació del nou model d'avaluació a primària. És el document que vàrem fer servir per la reu...

llegir més »

Llibret activitats extraescolars 2017-18

A l'arxiu adjunt podeu consultar les activitats extraescolars per al curs actual.  

llegir més »